top of page

АПОСТИЛЬ

Атестату та додатку до атестата

Диплому та додатку до диплома

Все частіше в розмовах, газетах, з екранів телебачення і, особливо, в мережі Інтернет Ви чуєте слова «Легалізація документів» і «Апостиль». Тепер дані поняття тісно торкнулися і Вас.
Що ж, ми раді допомогти Вам, по-перше, роз'ясненням значення даних понять, і, по-друге, наданням кваліфікованих послуг, а також консультуванням з тих питань, які ми не змогли відобразити на нашому сайті.

Отже, видані документи, що мають юридичну силу на території однієї держави, можуть бути використані на території іншої держави тільки після їх відповідного посвідчення. В даний час існує 2 способи такого посвідчення :

1. Консульська легалізація документів;
2. Проставлення Апостиля.

Вибрати той або інший спосіб Ви не маєте нагоди самостійно, оскільки це визначається міжнародними нормативними актами, і Вам потрібно лише ним слідувати.
1 спосіб - Консульська легалізація – полягає в підтвердженні відповідності документів законодавству держави їх походження і є засвідченням автентичності підпису посадовця, його статусу і, в належних випадках, друці уповноваженого державного органу на документах і актах з метою використання їх в іншій державі.
Іноземні документи, призначені для використання на території України, можуть бути легалізовані на території тієї держави, де ці документи видані, або ж безпосередньо в Україні. В першому випадку документ спочатку засвідчується в Міністерстві закордонних справ або іншому уповноваженому органі держави, на території якої виданий документ, а потім легалізовується в консульській установі України в даній державі. В другому випадку іноземний документ спочатку засвідчується в дипломатичному представництві або консульській установі тієї держави, на території якої був виданий документ, а потім легалізовується в Департаменті консульської служби МЗС України. І в тому і в іншому випадку при необхідності може бути вимагатися нотаріально засвідчений переклад документа на українську мову.
Очевидно, що процедура легалізації достатньо складна і вимагає значних витрат.
З метою спрощення процесу визнання іноземних документів в 1961 році в м.Гаага (Нідерланди) була підписана Конвенція, що відміняє вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаагська конвенція).
Відповідно до Гаагської конвенції на документах, виданих компетентними органами однієї держави, і призначених для використання на території іншої держави, проставляється спеціальний штамп – «Апостиль». Це і є 2-й спосіб. Він може ставитися безпосередньо на документ або проставлятися на окремому листі, скріпленим з документом.

Установи, уповноважені проставляти апостиль на документі:
• Міністерство Юстиції України
• Міністерство закордонних справ України
• Міністерство освіти та науки України

Апостиль посвідчує автентичність підпису особи, що підписала документ, її посаду автентичність печатки чи штампу, яким скріплений цей документ. Підпис, печатка чи штамп, що проставляється компетентним органом на апостилі, не вимагають ніякого подальшого завірення або легалізації, а документ, на якому проставлений апостиль, може бути використаний в будь-якій з країн-учасниць Гаагської конвенції.

Проте, легалізація і проставлення Апостиля не потрібна, якщо міжнародним договором передбачена відміна або спрощення цих процедур.
Так, двосторонніми договорами про взаємну правову допомогу і Конвенцією про правову допомогу і правові відносини по цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року передбачено, що документи, які на території однієї з Договірних Сторін виготовлені або засвідчені установою або спеціально на те уповноваженим органом в межах їх компетенції і по встановленій формі і скріплені офіційною печаткою, не вимагають на території іншої Договірної сторони якого-небудь посвідчення (легалізації). Відносно таких документів може вимагатися тільки їх нотаріально засвідчений переклад.

ПЕРЕКЛАД

Стандартних документів

Переклад таких документів як паспорт, диплом, атестат, свідоцтво про народження /одруження/ смерть, довідок про несудимість, сімейний стан, з місця проживання та ін.

• Переклад особистої документації, резюме, листування, документів для легалізації громадян за кордоном, оформлення віз, дозволів, виїзду на ПМП, з метою навчання та ін., а саме:
• свідоцтва про народження/ одруження/смерть;
• довідки про несудимість, сімейний стан, з місця проживання, зі школи, з навчального закладу, з місця роботи та ін.;
• посвідчення водія;
• медичні довідки;
• дипломи, атестати;
• дозвіл батьків на виїзд дитини за кордон;
• доручення, довіреності та багато іншого.

ПЕРЕКЛАД

Фірмової документації

Різноманітних контрактів, угод, договорів, статутів, установчих договорів, доручень, ліцензій, дозволів, кошторисів, балансів та іншої юридичної і фінансової документації,
поточного листування тощо.

ПЕРЕКЛАД

Документації для За/Розмитнення товарів

• товарно-супровідна документація;
• рахунки-фактури, інвойси;
• сертифікати походження, відповідності, якості;
• ветеринарні, радіологічні, санітарно-епідеміологічні свідоцтва;
• протоколи випробувань, висновки експертів та ін.

ПЕРЕКЛАД

Технічний

• інструкції з експлуатації, монтажу, техобслуговування
сертифікати, дозволи;

у галузі машино/ приладобудування, енергетики, водо/ газопостачання, будівництва, електротехніки, телекомунікацій, харчової промисловості, сільського господарства, легкої промисловості, металургії, вугільної промисловості, деревообробки та ін.

• Переклад судової документації;
• Переклад медичної документації;
• Переклад рекламних проспектів, буклетів, візиток, інформаційних брошур;
• Переклад банківської, страхової документації;
• Переклад художньої літератури;
• Переклад наукової літератури, підручників, посібників;
• Переклад веб-сторінок, локалізація;
• Переклад у галузі програмного забезпечення, ІТ – технологій.

ОФІЦІЙНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ

У разі необхідності ми забезпечуємо офіційне засвідчення печаткою нашого агентства, у нотаріуса.

ВІЗОВИЙ СУПРОВІД

Оформлення пакету документів на робочу візу

  • Реєстрація на Консульство

  • Страхування

  • Анкета

  • Фото

  • Ксерокс

ВІЗОВИЙ СУПРОВІД

Оформлення пакету документів на студенську ( навчальну) візу

  • Реєстрація на Консульсвто

  • Страхування

  • Анкета

  • Фото

  • Ксерокс

ДОВІДКА

Про несудимість

Наше Бюро Перекладів надає послуги по отриманню довідки про несудимість. Отримання довідкидля громадян України та нерезидентів, які знаходяться як на території України, так і за межами України.
За потреби, крім безпосередньо отримання довідки про несудимість ми здійснюємо повну її легалізацію, яка необхідна для того, щоб довідка була дійсна за межами України.
Для отримання довідки від замовника потрібна копія сторінок паспорта громадянина України або закордонного паспорта, або свідоцтва про народження, .

bottom of page